Riskutbildning

Anmälan till risk 1 kan ske genom länken nedan.
Du är även välkommen att kontakta oss på 08-29 90 90 eller info@trafikcity.se för att boka.

ERBJUDANDE

Risk 1 + 2 körlektioner à 40 minuter
Pris 1.800:-. Spara 300:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/5 2024
Skall utnyttjas inom 1 år från inköpsdatum

ERBJUDANDE

Risk 2 (Bromma halkbana) + 4 körlektioner à 40 minuter
Pris 4.600:-. Spara 400:-

Erbjudandet gäller t.o.m. 31/5 2024
Skall utnyttjas inom 1 år från inköpsdatum

Från och med den 1 april 2009 utökades den obligatoriska riskutbildningen till att bli tvådelad. Båda delarna är giltiga i 5 år från den dagen du genomför dem.

Riskutbildning del 1

Del 1 är riskutbildningens teoretiska del. Här pratar vi om alkohol, droger, trötthet samt övriga riskfyllda beteenden i trafiken.

Vi är av Transportstyrelsen godkänd utbildare av riskutbildning del 1.

Både riskutbildning del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov.

Riskutbildning del 2

Del 2 är riskutbildningens praktiska del (halkbana). Den omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Både riskutbildning del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov.

Syftet

Syftet är att ge eleven kunskap om och förståelse för i vilken utsträckning alkohol och andra droger, trötthet samt riskfyllda beteenden kan ha ett negativt inflytande på körförmågan. Eleven ska även få kunskap och förståelse om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas. Efter genomgången utbildning ska eleven kunna inse vikten av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och fokuserad som förare.

Vi rapporterar till Transportstyrelsen när utbildningen är genomförd.

Anmälan till riskutbildning

Anmälan till riskutbildning del 1 kan ske genom länken nedan. I samband med betalning skickas en bekräftelse till din angivna mailadress. Du är självklart välkommen att kontakta oss via telefon för bokning! Om bokning sker via telefon ska avgiften för kursen vara oss tillhanda senast 24 timmar innan kursstart. Betalning kan ske via bankgiro 670-6352, Swish 123 690 74 30 eller i kassan på huvudkontoret med kort. Ange namn samt kursdatum som referens!

Anmälan till riskutbildning del 2 kan göras via vår receptionist, antingen via telefon eller mail. Utbildningen ska vara betald senast 24 timmar innan kursstart. Betalning kan ske till bankgiro 670-6352, Swish 123 690 74 30 eller i kassan på huvudkontoret med kort. Ange namn samt kursdatum som referens!

Vid förhinder kan avbokning ske senast 24 timmar innan kursstart. Vid sen avbokning eller om du uteblir debiteras fullt pris. Vid sen avbokning på grund av sjukdom skall läkarintyg kunna uppvisas.

Kom ihåg att ta med dig giltig legitimation till kursen!

Anmälan till risk 1 kan ske genom länken nedan.
Du är även välkommen att kontakta oss på 08-29 90 90 eller info@trafikcity.se för att boka.