Manöverprov för MC

Syftet med manöverträningen är att höja din förmåga att hantera en MC i alla de situationer du kan möta ute i trafiken. Räkna med att det handlar om mycket manöverbana. 50% av din tid är träning på manöverbanan.

Moment

Att leda din motorcykel
Starta med att leda MC´n rakt fram – sväng vänster – backa till linje A.
Starta med att leda MC´n rakt fram – sväng höger – backa till linje A.

Lågfartsprov 1
Starta med bakhjulet på linje A – krypkör framåt enl skissen.
Provet avslutas när framhjulet är vid linje A

Skall även kunna genomföras från motsatt håll.

Lågfartsprov 2
Starta med bakhjulet vid linje A, krypkör framåt enl skissen, stanna vid dubbelkonerna ( tot 3 ggr).
Provet är avslutat när framhjulet är vid linje A.

Skall även kunna genomföras åt motsatt håll (spegelvänt)

Högfartsprovet 1
Kör enligt illustrationerna nedan. Provet utförs både åt höger och vänster.

Högfartsprovet 2
Kör enligt illustrationerna nedan. Provet utförs både åt höger och vänster.