Kursplan

Vi följer en väldigt organiserad kursplan som är uppdelad i grund- samt stadskursplan. Nedan beskrivs vilka moment som ingår i kursplanen.
Grundkursplan

Övning 1: Körställning
a: stol och bälte
b: reglage och instrument

Övning 2: Inledande manövrering
a: start och stannande
b: krypkörning och styrning

Övning 3: Växling
a: uppväxling
b: bromsning
c: nedväxling

Övning 4: Lutning
a: motlut
b: medlut

Övning 5: Manövrering
a: backning
b: vändning
c: parkering

Övning 6: Funktion och kontroll
a: bilen
b: last och passagerare
c: släp
d: säkerhetskontroll

Övning 7: Samordning och bromsning
a: avsökning och riskbedömning
b: samordning och motorik
c: acceleration
d: hård bromsning

Övning 8: Mindre samhälle
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler

Övning 9: Mindre landsväg
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: järnvägskorsning

Stadskursplan

Övning 10: Stad
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
e: trafiksignal
f: enkelriktad trafik
g: cirkulationsplats
h: vändning och parkering

Övning 11: Landsväg
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: påfart och avfart
e: omkörning
f: vändning och parkering

Övning 12: Högfartsväg
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: motorväg
d: motortrafikled
e: mitträckesväg

Övning 13: Mörker
a: avsökning och riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: mörkerdemonstration
d: möte
e: omkörning
f: parkering
g: nedsatt sikt

Övning 14: Halt väglag
a: olika typer av halka
b: utrustning och hjälpsystem

Övning 15: Utbildningskontroll
a: tillämpad stadskörning
b: tillämpad landsvägskörning
c: utbildningskontroll