B96 – BE – C1

Textbox Section

B96 (utökat B)

  • Du har rätt att dra släpvagnar som väger mer är 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överskrider 4250 kg.

Priser:
Körlektion 100 minuter: 2.000:-
Lån av bil och släp vid uppkörning samt 1 ½ timmes uppvärmning innan: 3.500:-


BE

  • Du har rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg.

Priser:
Böcker: 600:-
Dataprov: 600:-
Körlektion 100 minuter: 2.000:-
Lån av bil och släp vid uppkörning samt 1 ½ timmes uppvärmning innan: 3.500:-


C1

  • Du har rätt att köra lastbilar med en totalvikt på högst 7500 kg
  • Du får köra personbilar med en totalvikt på 3500 kg men inte över 7500 kg
  • Du får koppla till en lätt släpvagn med en totalvikt på högst 750 kg

Välkommen!

Textbox Section